Tabulka 1 - Třídy pro smrk (Picea sp.)/jedli (Abies sp.), borovici (Pinus sylvestris),
modřín (Larix sp.) a douglasku (Pseudotsuga menziesii)
Vlastnost Třída A Třída B
Suky dovoleno:
- černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu;
- zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 35 mm;
- částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) smrk/jedle a modřín do 10 % šířky + 15 mm borovice a douglaska do 10 % šířky + 30 mm;
- ojedinělé malé vypadlé a poškozené hranové suky do 20 % největší dovolené velikosti suku, neni-li porušeno krytí;
- sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 10 % dílců
nedovoleno:
- vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky
dovoleno:
- černé tužkové suky do 5 mm;
- zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm;
- ojedinělé vypadavé suky, diry po sucích a shnilé suky do 15 mm;
- hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí ve větším rozsahu než v předchozí položce;
- zátky z téhož druhu dřeva
vytrhaná vlákna
(místa poškozená obráběním)
dovoleno:
v okolí suku: do 20 % plochy suku; jinde: do 20 % maximální velikosti suku (jedno místo na metr)
dovoleno:
v okolí suku: do 40 % plochy suku: jinde: do 40 % maximální velikosti suku
tlakové dřevo
zakřivení
dovoleno:
na péru a drážce jen v rozsahu umožňujícím snadné sestaveni po celé délce
smolníky dovoleno:
ojediněle do rozměru 2 mm x 25 mm nebo stejné plochy
dovoleno:
- do rozměru 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy neomezeně;
- tři smolniky do sirky 6 mm a celkové délky 150 mm nebo stejné plochy na 1 metr délky
prosmol
(u borovice)
dovoleno:
jednotlivá prosmolená místa u max 10 % dílců
dovoleno:
odklon vláken nedovoleno:
viditelný odklon vláken
dovoleno:
jen v rozsahu umožňujícím sestavení po celé délce
trhliny dovoleno:
- vlasové trhliny (sotva viditelné);
- čelní trhliny ne delší než šířka prkna nedovoleno:
- pronikající trhliny s výjimkou čelních;
- trhliny probíhající z plochy na bok; - odlupčivé trhliny,
- trhliny na rubové straně, pokračující po celé délce prkna
dovoleno:
- pronikající trhliny na plochách (max 1 mm šířky) do 300 mm délky;
- čelní trhliny ne delší než dvojnásobek prkna nedovoleno:
- odlupčivé trhliny
dřeň dovoleno na 1/3 délky o šířce max 5 mm dovoleno:
napadení houbami a plísní nedovoleno
poškození hmyzem nedovoleno
obliny
dovoleno:
na rubové straně, není-li porušena drážka a pero
dovoleno:
na rubové straně, neni-li porušena drážka a pero nejméně na 3/4 délky
zárost (kůry) dovoleno:
ojediněle do rozměru 5 mm x 50 mm nebo stejné plochy
dovoleno
stopy po prokladech
nedovoleno
dovoleno